houtduif

houtduifhoutduif

De houtduif (Columba palumbus) is in Nederland de grootste duivensoort.

Kenmerken
 De bovenzijde is grijs van kleur
 De onderzijde is roze-grijs
 Op de hals bevindt zich een witte vlek
 Op de vleugels bevindt zich een witte streep
 Ondanks het grote gewicht erg wendbaar.

 De houtduif zit vaak in struiken of bomen en vliegt gewoonlijk met veel lawaai en klapperende vleugels op, wat vaak ten koste gaat van takken en bladeren.
 De houtduif is in Nederland een zeer algemene broedvogel en bouwt een groot, slordig nest van kleine takjes. In de winter wordt de Nederlandse populatie aangevuld met vogels uit Noord- en Oost-Europa, die vaak in grote groepen naar het overwintergebied trekken.


Voortplanting
Houtduiven broeden het liefst in bossen, parken en tuinen, maar omdat ze tegenwoordig meer en meer in stedelijke gebieden voorkomen, maken ze niet zelden gebruik van gebouwen. Ze bouwen slordige nesten van takken en het is geen uitzondering dat een ei na het leggen meteen door de losjes gegroepeerde takken op de grond valt. Houtduiven leggen 2 eieren. Na het uitbroeden voederen zowel man als vrouw de jongen. Juvenielen missen in de eerste zomer de kenmerkende witte halsvlek.

Gedrag                                                                                                                                               Hoewel houtduiven kunnen overkomen als dommige en sullige vogels zijn ze op hun foerageer- en nestplaats tamelijk agressief. Ze kunnen met hun vleugels rake klappen uitdelen aan soortgenoten, maar ook aan bijvoorbeeld eksters. Er vallen tijdens deze schermutselingen echter nooit doden.

Verspreiding
Er overwinteren enorme groepen houtduiven uit Noord- en Oost-Europa in West-Europa.
De wildbeheereenheid is de vereniging van lokale jachthouders en jagers die uitvoering geeft aan verantwoord en duurzaam wildbeheer.