Werkzaamheden

Werkzaamheden die voortvloeien uit de doelstelling zijn de volgende:
 • Het verkrijgen van inzicht in de aantallen en aantalontwikkelingen van de standwildsoorten
 • Het verkrijgen van de jaarlijkse afschotcijfers van de individuele jachtvelden.
 • Het planmatig beheren via een werk- en bejagingsplan.
 • Het streven niet ingebrachte jachtvelden tot een minimum te beperken. Het onderhouden van goede contacten met de individuele jachtcombinaties.
 • Het voorkomen van wildschade en het optimaliseren van wildschadebestrijding.
 • Het co√∂rdineren van een gezamenlijk jachttoezicht met alle individuele jachthouders en begunstigers.
 • Het streven naar behoud van het aanwezige biotoop, of verbetering van het biotoop door o.a. aanleg van wildakkers en het inpoten van overhoeken, met als doel de stand van het wild en de bodembroeders op het huidige peil te houden c.q. te vergroten.
 • Het beperken van loslopende honden en verwilderde katten door overleg met de bewoners van het buitengebied.
 • Het beperken van maaiverliezen aan standwild en weidevogels i. o.m. landbouwers en vogelwerkgroepen.
 • Het bestrijden van schadelijk wild.
 • Het betrokken raken van de WBE via de FBE bij planvorming door gemeente, Provincie , of Rijk, binnen het werkgebied van de WBE, door presentatie van de WBE via het wildbeheerplan en het verstrekken van gegevens en kennis.
 • Het ontplooien van activiteiten zoals bv. Informatie verstrekken op campings, schoonmaakactiviteiten e.d.
 • Het waar nodig bevorderen van kontakten tussen grondgebruiker en jachthouder en het bemiddelen in conflictsituaties
 • Het plaatsen en onderhouden van wildspiegels i. o.m. Gemeente en Provincie.
 • Het opstellen van een reewildbeheerplan.


De wildbeheereenheid is de vereniging van lokale jachthouders en jagers die uitvoering geeft aan verantwoord en duurzaam wildbeheer.