Werkgebied

Het werkgebied van WBE Steenwijkerwold e.o. beslaat een gebied van ongeveer 7.400 hectare. Het gebied waarbinnen de WBE Steenwijkerwold e.o. actief is, ligt in noordwest- Overijssel; het grootste, centrale, deel ligt in de gemeente Steenwijkerland. Een kleiner, oostelijk, deel ligt in de gemeente Westerveld [Nijenslekerveld], provincie Drenthe.

De kern van het gebied ligt rond Steenwijk op de daar aanwezige natuurlijke hoogten van lemige zandgronden. Kenmerkend  zijn de verspreid voorkomende boerderijen, wat lint bebouwing in Eesveen en Nijensleek, en een mengeling van bouwland, graslanden boswallen en bosjes en de Steenwijker Aa, gelegen op en langs de hellingen van tijdens de Saale –ijstijd opgestuwde hoogten als de Steenwijkerkamp, de Woldberg en het houtwallenlandschap Paasloo-Kerkbuurt.
Beeldbepalend zijn deze hoogten en de belangrijke boscomplexen van "Heerlijkheid De Eese”.
Beheerseenheid”Steenwijkerwold SBB, omvattende: De Eese [gedeeltelijk], de Woldberg, Panthaleon van Eckbos, bospercelen op Marijenkampen en Paasloo.

Op onderstaande kaart kunt u het werkgebied van deze WBE zien. De blauwe lijn geeft de grens aan.

De wildbeheereenheid is de vereniging van lokale jachthouders en jagers die uitvoering geeft aan verantwoord en duurzaam wildbeheer.